Yöneticilik

İlk/Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi Programı Tanıtım Bilgileri


Programın Amacı:
Kuruluşlarda ilk ve orta düzey yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve yönetici adaylarına yönelik yönetim teknikleri ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, bu bilgilerin örnek olaylarla güçlendirilmesi ve yönetsel becerilerin uygulamalar aracılığı ile geliştirilmesi programın temel amacıdır.
Eğitimin İçeriği:
• Yönetim Kavramı
• Yönetimin Genel Özellikleri
• Yönetim Fonksiyonları
- Planlama
- Örgütleme
- Yöneltme
- Koordinasyon
- Denetim
• Yönetici Kimdir
• Yönetsel Beceriler
• Yetki ve Sorumluluk Kavramı
• Yöneticinin Sorumlulukları
• Yetki Türleri, Sınırları ve Devri
• Lider Kavramı
• Liderlik ve Yöneticilik
Eğitimin Süresi:
İlk Kademe Yöneticilik Eğitim Programı 1 gün
Orta Kademe Yöneticilik Eğitim Programı 1 gün
Katılımcı Sayısı: 10- 25 kişilik grup
Katılımcı Profili: İlk ve orta düzeydeki yöneticiler (Ustabaşı, Nezaretçi, Monitör, Usta, Kısım Amiri, Mühendis
vesair.com
43907