Ücret Yönetimi

İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİMİ

Hedef:
Sağlıklı bir ücret sistemi kurmak için organizasyonun gereklerini yerine getirecek işler tanımlanmalı ve profilleri hazırlanmalıdır. Kuruluşu geleceğe taşıyacak insan tanımının önemi işe eleman alımında da gereklidir. Aşağıdaki başlıklardaki konular katılımcılara aktarılacaktır.
Seminer İçeriği:
• İş analizi
o İş analizi nedir?
o İş analizi yöntemleri
• İş Tanımları hazırlama
o İş Değerleme sistemleri
o Faktör-puan yöntemi
• İş değerleme yöntemleri
o Sıralama yöntemi
o Ağırlıklı sıralama yöntemi
• İş tanımları-profilleri hazırlama
• Değerlendirme sistemleri seçimi
• Uygulama yöntemleri
• Ücret Yönetimi
o Ücret braketleri
o Kıdem etkisi
o Performans etkisi
Kimler Katılabilir? Eğitim, işletmeciler, mühendisler ve yöneticiler için uygundur.
Süre: 1 gün (8 saat)

vesair.com
43907