Temel İSG

Temel Düzey İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri


Programın Amacı:
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğrenmektir.
Eğitimin İçeriği:
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
• İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
• Elektrik ve Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
• Kaza Nedenlerinin Analizi
• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
• Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
• Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri
• Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
• Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları

Eğitimin Süresi: Bireysel / 1 gün
Kurumsal / 1 gün / 6 Saat
Katılımcı Sayısı: 12 – 16 kişi
Katılımcı Profili: İş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar.
vesair.com
43907