Satış Teknikleri

SATIŞ TEKNİKLERİ
Hedef:
Başarılı konuşma düzenli bir çalışmayla geliştirilebilecek bir beceridir. Bir bilgiyi, bir yaşantıyı, bir görüşü izlenebilir bir düzenlemeyle, beynin işleyişini temel alarak anlatma ve dinleyiciyle bağlantı kurma becerisi kazandırır. Topluluk önünde kendini etkili ifade etme yollarını geliştirir. Uygulamalar ve video çekimleri aracılığıyla sağlanan geribildirimlerle farkındalık yaratılır.
Günümüz piyasa koşullarında rekabet edebilir olmanın ve bir işletme için hayatta kalmanın en önemli şartı etkin satış yapabilmektir. Satış faaliyetlerinin işletme içindeki önemi, bunlara ayrılan bütçe ve satış elemanlarının eğitim seviyeleri gün geçtikte birbirine paralel olarak artmaktadır. Artık firmaların en gözde, iletişim becerileri, manipülasyon yetenekleri en gelişmiş, eğitimleri en iyi seviyede olan elemanları satış biriminde çalışmaktadır.
Mühendislerin analitik bakış açıları, ürünleri teknik ve kullanım alanı anlamında çok iyi tanımaları, maliyetlendirme yapabilmeleri ve inisiyatif kullanabilme yetenekleri; sadece teknik birimlerde değil satış/pazarlama birimlerinde de mühendis istihdamını arttırmıştır.
Satış tekniklerinin çok yönlü bir bakış açısıyla anlatıldığı bu eğitim özellikle katılımcı mühendislerin bu konudaki bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleniyor.
Seminer İçeriği:
1 Satış kavramlarına genel bakış
•Mühendislik ve satış kavramları
•Mühendislikte satışın önemi
•İletişim becerileri
•Satış becerileri
2 İletişim sürecinin geliştirilmesi
•İletişimde temel unsurlar
•Sözel iletişim
•Sözel olmayan iletişim
3 Satış sürecinin geliştirilmesi
•Bilgi toplama ve hazırlık
•Fırsatları analiz etmek
•Olumsuzlukları ortaya koymak
•İhtiyacı tespit etmek
•Amaç tespiti ve görüşmenin planlaması
•Satışın sunumu
o satış sunumunun amacı
o satış ve güven
o satışta ikna
o satın alma nedenleri
4 Satışta sunuş stratejileri
•Müşteri kavramı ve müşteri davranışları
•Müşteri memnuniyeti
•Müşteri davranışlarına göre tutum geliştirme
•Müşteri itirazları ve itirazları karşılama teknikleri
•Sipariş alma
•Satışın kapanması ve kapanış teknikleri
•Görüşmenin değerlendirilmesi
•Satış sonrası hizmetler
•Satış hataları
Kimler katılabilir? Eğitim, satış konusunda bilgi kazanmak ve çağdaş yöntemleri öğrenmek isteyen tüm mühendisler ve mühendislik öğrencilerine açıktır.
Süre: 1 gün (8 saat)

vesair.com
43907