Satın Alma Yönetimi

SATIN ALMA YÖNETİMİ
Hedef:
“Satın Alma” kavramlarının açıklanması, uygulama metot ve alanlarının incelenmesi, hizmet üreten ve hizmet alan işletmelerde satın alma ve malzeme yönetiminin etkin ve verimli kullanımı ile bu alandaki iş geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Seminer İçeriği:
• Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
• Satın almanın stratejisi ve politikaları
• Temel satın alma süreci
• Satın almanın lojistik ile ilişkileri
• Stok maliyeti
• Satın alma bölümünün organizasyonu
• Satın almanın kalite sorumluluğu
• Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
• Tedarikçi çeşitleri
• Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları
• Malzeme bazında tek/çok tedarikçi ile çalışan işletmeler
• Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi
• Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği
• Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu
• Satın alma bütçesi
• Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti
• Satın alma performansının ölçümü
• Satın almada maliyet düşürme yöntemleri
• Satın almada toplam kalite yönetimi
• Satın almada risk yönetimi
Kimler Katılabilir? Üretim planlama, lojistik, proje, iş geliştirme, üretim kontrol, satın alma, depo operasyon, iş planlama, metot mühendisliği birimlerinde görev yapan çalışanları, yöneticileri ve bu alanlarda kariyer geliştirmeyi hedefleyen kişileri kapsamaktadır.
Süre: 1 gün (8 saat)

vesair.com
43907