Risk Değerlendirme

Temel Düzey Risk Değerlendirme Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri
Programın Amacı:
Bu eğitimin amacı, işyerlerinde kayıp yaratma potansiyeline sahip olabilecek olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir.
Çalışma hayatının temel boyutlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hareket noktasını oluşturan risk değerlendirmesi konusunda, katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesi ve konunun önemi ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Aynı zamanda bu eğitim programı “İleri Düzey Risk Değerlendirme” eğitimleri için bir önkoşul eğitimidir.

Eğitimin İçeriği:
• Risk Değerlendirmesinin ve Risk Yönetiminin Temelleri
• Risk Değerlendirme Metodolojileri
• Proactive Önleme
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetiminin Özellikleri
• İş Yerindeki Tehlikeler ve Riskler
• Tehlike Belirleme Yöntemleri
• Risk Kontrolü
• Risk Değerlendirme Uygulama

Eğitimin Süresi: Eğitim 1 gün

Katılımcı Sayısı: 20 – 25 kişi

Katılımcı Profili:

İş Güvenliği Mühendisleri
İnsan Kaynakları Sorumluları
Mühendisler
Teknik Elemanlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri
İş Güvenliği Çalışan Temsilcileri
Yöneticiler
vesair.com
44306