OHSAS 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
OHSAS 18001 standardının yorumlanması ve aşağıdaki taslak halde verilen çalışma planı ışığında OHSAS 18001 iş güvenliği belgesi belgeleri veren belgelendirme kuruluşlar ile firmanız arasındaki bağlantı kurulmaktadır.
• İş sağlığı ve güvenliğinin kurumsal firmalara bir lüks olmaktan çıkıp, mantıklı, gerçekçi ve gerekli bir eylem biçimi olarak anılmasının bir uzantısı olan iş güvenliği belgeleri ve bunlar için kılavuzluk görevini gören OHSAS 18000 serisi standartlar dünya çapında geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
• Böylelikle sanayinin ve İş sağlığı ve güvenliğinin barışık bir şekilde geliştirilmesi sağlanmaktadır.
• “OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesini nasıl alabilirim” sorusunun cevabını aşağıda sizlere kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır.
TS 18001 OHSAS BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1. Üst Yönetim ile görüşme, üretimin/hizmetin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Şirketinizin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. İş sağlığı ve güvenliği belge danışmanlığı kapsamında Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
2. TS 18001 OHSAS İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin düzenlenmesi
3. Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve iş sağlığı güvenliği ekibi risk değerlendirme biriminin, ilk yardım ekiplerinin tespiti ve iş sağlığı ve güvenliği Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi,
4. OHSAS 18001 İş sağılığı ve Güvenliği danışmanlık hizmeti kapsamında ilgili alt yapı ve çalışma ortamı düzenlemelerinin tespiti ve gerekliliklerin yaptırılması örnek iş güvenliği ekipmanlarının kullanımı, havalandırma sistemi vb
5. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitiminin düzenlenmesi
6. OHSAS 18001 İş sağlığı Güvenliği belgesinin bir gerekliliği olan iş sağlığı ve güvenliği Politikasının Belirlenmesi
7. Risk Değerlendirme Eğitiminin Düzenlenmesi
8. OHSAS 18001 belgesi almanın şartları olarak Risk Değerlendirme Metodunun tanımlanması
9. OHSAS 18001 İş sağlığı güvenliği belgesinin ve danışmanlık hizmetinin yönünü tayin edecek iş güvenliği sertifikası kapsamının belirlenmesi
10. Kuruluşun OHSAS 18001 İş sağılığı ve Güvenliği sertifikasında yer alan kapsamında yapılan faaliyetlerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin tespiti
11. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
12. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
13. OHSAS İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Programlarının oluşturulması
14. OHSAS 18001 sertifikası İş sağlığı güvenliği ile ilgili malzeme güvenlik bilgi formlarının değerlendirilmesi
15. Organizasyondaki personelin OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi
16. OHSAS 18001 İş sağlığı güvenliği belgeleri izleme ve ölçme sisteminin tanımlanması
17. OHSAS 18001 İş sağlığı güvenliği sertifikası İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyet planlarının yazılı hale getirilmesi
18. OHSAS 18001 İş sağlığı güvenliği belge danışmanlık hizmeti kapsamında ISO 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kontrol listelerinin oluşturulması
19. OHSAS 18001 belgesi Standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi
20. OHSAS 18001 belgelendirme ile ilgili faaliyetlerin kontrolünü sağlamaya yönelik talimatların oluşturulması
21. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgeleri ile ilgili acil hal planlarının oluşturulması
22. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi danışmanlığı kapsamında OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı
23. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ait El Kitabının hazırlanması ve hazırlanan tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve varsa gerekli değişikliklerin yapılması.
24. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonun Onaylanmasını Müteakip Uygulamanın Başlatılması
25. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
26. Yasal mevzuatların yönetmeliklerin tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
27. Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile iglili metotların belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması
28. Personel yangın ve acil hallerle ilgili ilk yardım eğitimlerinin aldırılması
29. Acil hallerle ilgili tatbikat yapılması
30. İç kalite tetkik ile ilgili eğitimin yapılması
31. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması
32. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi tüm şartlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi
33. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
34. Uygun olmayan OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması
35. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ile ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması
36. Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi
37. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
38. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
39. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğinin değerlendirilmesi
40. OHSAS 18001 belgesi veren Belgelendirme kuruluşları / kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması
41. OHSAS 18001 belgesi veren firmalar ile OHSAS Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
42. OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesini almaya hak kazanmak için Belgelendirme denetimine girilmesi
43. OHSAS 18001 Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması 44. İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması
45. ts 18001 ohsas iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti kapsamında Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi

vesair.com
43907