Kriz Yönetimi

KOBİ'LER DE KRİZ YÖNETİMİ

Hedef
Katılımcılara işletmelerinde uygulayabilecekleri kriz yönetimi tekniklerini anlatmak ve işletmelerin kriz öncesi planlama ve kriz sonrası faaliyet programlarını oluşturmalarına yardımcı olmak.

Seminer İçeriği:
1- Şirket Fonksiyonları
2- Şirkette Hastalık Durumu
2.1- Krizin Tanımı
2.2- Krizi Ortaya Çıkaran Nedenler
2.3- Krizin Özellikleri
2.4- Krizin Şiddeti
2.5- Krizin Süreci
3- Toplumda Krizler
4- Liberal Ekonomide Kriz
5- Türkiye’de Kriz
6- Makro-ekonomik Düzeyde Kriz Göstergeleri
7- Sektörel ve Şirket Bazlı Kriz Göstergeleri
8- Kriz Yönetiminde İnsan Sağlığı-Şirket Sağlığı Benzeşimi
9- Krizdeki Şirketlerde Davranış Bozuklukları
10- Kriz Döneminde Türkiye’deki Şirketler Ne Yapıyor ?
11- Kriz Öncesi İşletme Yönetimi
11.1- Krize Karşı Planlamanın Önemi
11.2- Kriz Öncesi Organizasyonel Değişim
11.3- Krize Yönelik Kadro Oluşturma
11.4- Örgüt İkliminin ve Motivasyon Düzeyini Krize Hazırlama
11.5- Kriz Sezme Yöntemleri ve Koordinasyon Sistemleri
11.5.1- Erken Uyarı Sistemi Kurulması
12- Kriz Anında İşletme Yönetimi
12.1- Krizin Boyutlarını Belirleme
12.2- Kriz Yönetim Planı Oluşturma
12.3- Kriz Dönemi Personel Politikası Geliştirme
12.4- Kriz Koşullarında Yürütmeyi Sağlama
12.5- Kriz İletişim Politikası Oluşturma
12.6- Kriz Şartlarında Karar Alma
13- Kriz Sonrasında İşletme Yönetimi
13.1- Kriz Sonrası Durum Analizi Yapmak
13.2- Kriz Öncesi Yönetim Yapısına Dönmek
14- Kriz Yönetiminde Mali Önlemler
15- Şirketlerde Maliyet Kavramı
16- Maliyet Azaltım Teknikleri
16.1- İşletme Politikası ve Organizasyon
16.2- Endüstri Mühendisliği Teknikleri
16.3- Hammadde,Malzeme ve İşçilik Maliyetlerini Azaltma
16.4- Vergi Planlaması
17- Çok Yönlü Kriz Yönetimi Önerileri

Kimler Katılmalı? İşletme Yetkilileri, Mühendislik, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve İmalat Müdürleri ve Çalışanları

Süre: 1 gün (24 saat)
vesair.com
44306