Kaizen

KAZİEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) YAKLAŞIMLARI

Hedef:
Japonca'da “Kai” değişim, “Zen” iyi, daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan “Kaizen” "herkesi kapsayan sürekli iyileştirme" anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam biçimini de ifade eder: "Her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek." Sürekli iyileştirme sürecinin kaynağı Kaizen felsefesidir.
Sürekli iyileştirme sürecinin; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasıdır. Günümüzde rekabet edebilen bir firma olmaya devam etmek için işletmelerde kullanılabilen çok çeşitli iyileştirme teknikleri de yine bu kazien felsefesine dayanır. Seminerde bu felsefenin işletmeye olumlu etkileri ve teknikleri anlatılacaktır.

Seminer İçeriği:

• Müşteri yönelimi (QFD)
• Toplam kalite kontrolü (TQM)
• Kalite çemberleri
• Küçük grup faaliyetleri (Takım Çalışması)
• Öneri sistemi
• İsraftan kaçınma (Yalın Üretim)
• Otomasyon
• Tam zamanında üretim (JIT)
• İş yerinde disiplin (7S - 5S)
• Toplam verimli bakım (TPM)
• Sıfır hata (6 Sigma)
• Kusursuz Çalışma (Poka Yoke)
• İşçi yönetim işbirliği (Liderlik ve Motivasyon)
• Verimlilik iyileştirme
• Yeni ürün geliştirilmesi

Kimler Katılabilir? Bu program üretim, planlama, kalite-güvence, lojistik, malzeme, satın alma, bakım birimlerinde görev alan çalışanları ve bu alanda çalışma yapmayı hedefleyen mühendisleri, ara teknik elemanları ve öğrencileri kapsamaktadır.

Süre: 1 gün (8 saat)
vesair.com
43907