İş Güvenliği Kurulu

İş Güvenliği Kurul Eğitimi

Eğitimin Amacı : İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği :
1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
2.Görev ve Yetkileri
3. Çalışma Usulleri
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
5. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
6.Acil Durumlar Önlemleri
7.Meslek Hastalıkları
8.İşyerine Özel Riskler
9.İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
10.İşçilerin Yükümlülükleri
11.İş Kazası istatikleri
12. Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
13. Önleme ve koruma politikaları
14. İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk


Kimler Katılmalı : Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri vb.
vesair.com
44306