İ.K Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Amacı:
İnsan Kaynakları yönetiminin genel ilkeleri ve aşamalarının irdelendiği bu program işletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının daha etkin ve yararlı bir şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.

Programın İçeriği:

• İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili Temel Kavramlar:
İKY’nin tanımı, amaçları, sorumluluğu, faaliyetleri


• İş Analizi ve Tasarımı
• İnsan Kaynakları Planlaması
• İş Gören Seçimi:
Başvuru süreci, Seçim süreci, İşe yerleştirme
• Eğitim ve Geliştirme:
Oryantasyon eğitimi, Hizmet- İçi Eğitimler, Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
• Kariyer Yönetimi:
Kariyer planlama ve geliştirme
• Performans Değerlendirme ve Yönetimi:
Motivasyon ve verimlilik, Performans değerleme sürecinin aşamaları ve yöntemleri
• İş Değerleme ve Ücretlendirme:
İş değerleme süreci ve yöntemleri, Ücretlendirme süreci ve yöntemleri, Sosyal yardım ve hizmetlerin yönetimi
• İşçi ve İşveren İlişkileri ve Sorumlulukları:
İş Hukuku ve İlgili Diğer Mevzuat, İş Sağlığı ve Güvenliği

Program Gün ve Ders Sayısı: 1 gün /6 saat

Katılımcı Profili:

İşletmelerin insan kaynakları departmanında çalışmakta olan ya da ileride bu alanda çalışma isteği içinde olan ve bu alana ilgi duyan herkese açıktır
vesair.com
43907