Güvenli Yaşam

Etkili İletişim
06.05.2012 23:11
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim çok yönlü ve değişkenliği olan dinamik bir sistemdir. İletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilen bir birey; duygu düşünce ve ihtiyaçlarını uygun biçimde ortaya koymayı başarabilir, bireyler arası bu karmaşık süreci kavrayabilir, kendi davranışlarını inceleyip, diğer kişilerle olan iletişim biçimini gözlemleyerek, ilişkilerine yeni boyutlar katabilir ve daha kaliteli bir yaşam biçimi geliştirebilir.

Hedef
Uygulama sonucunda katılımcılarda beklenen değişimler;
Kendi ilişki ve iletişim biçimini tanımak
Diğer kişilerin ilişki biçimlerini inceleyebilmek
Diğer kişilerle etkin iletişim kurmak
Kendini ifade etme becerilerini geliştirmek
Etkili çatışma çözme yöntemlerini uygulamak

Seminerin İçeriği
İlişki kurma
Benlik durumları
Transaksiyonlar
Sözlü – sözsüz iletişim
İletişim engelleri
Etkin dinleme
Kendini ifade etme
Eğitim Süreci
Program grup çalışması şeklinde uygulanır. Uygulama; bilgi aktarımı, paylaşım, grup aktiviteleri, yazılı ve sözlü alıştırmalar şeklinde gerçekleştirilir. Katılımcılara yazılı materyaller verilir. Katılımcılardan devamlılık ve etkin katılım beklenir.

Kimler katılabilir? Eğitim, kişisel gelişim ve iletişim konusunda bilgi kazanmak ve çağdaş yöntemleri öğrenmek isteyen tüm katılımcılara açıktır.

Süre: 1 gün (8 saat)

vesair.com
43907