Güvenli Yaşam

Ergonomi
06.05.2012 22:41
BEDENSEL ÇALIŞANLAR İÇİN UYGULAMALI ENDÜSTRİYEL ERGONOMİ
Hedef:
Katılımcılara konforlu, sağlıklı ve verimli bir iş çevresi oluşturmak amacıyla iş yerinde ergonomik riskleri tanıma, değerlendirme ve çözme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Seminer İçeriği :
1 İnsan performansının iyileştirilmesinde ergonominin etkisi
2 Bel Ağrısı
§ Omurganın yapısı ve işleyişi
§ Bel ağrısının belirtileri
§ Risk etkenleri
§ Korunma
3 Ergonomik risklerin değerlendirilmesi
4 Ergonomik Risklerin Çözümü
5 Pratik ve Gurup Çalışması, Doğru vücut mekaniklerinin kullanımı
• Öne eğilme
• Ağırlık kaldırma-indirme
• İtme-çekme
• Taşıma
• Dönme
• Düzgün ayakta durma
• Düzgün oturma
6 Ergonomik Risklerin Belirlenmesi ve Çözümü
7 İş Yeri Egzersizleri
8 Sorular ve Cevaplar
Kimler Katılabilir ? Sağlık,güvenlik ve verimliliği iyileştirmeyle ilgilenenler seminerden yararlanabilir. Ergonomik iyileştirme sürecini yürütmek amacıyla oluşturulacak ergonomi komitesi üyelerine bu eğitim verilebilir.
Süre: 1 Gün (8 Saat)
vesair.com
43907