Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Amacı:

Ergonomi verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinaların, sistemlerin, görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insan yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri hakkındaki bilgiyi uygulama sürecidir. Bu süreç sayesinde insanın işe uyumu ve işin insana uyumu sağlanmış olur. Bu uyumun sağlanmasıyla insan kullanımına yönelik tasarım ve çalışma koşullarının optimal hale getirilmesi ve dolayısıyla da çalışma hayatının kalitesi ve verimliliği artırılmış olur.

Eğitimin İçeriği:

1. Ergonomiye Giriş: Ergonomi ve Amaçları, İşin Ergonomik Olmasının Şartları, İş Organizasyonu ve İş Sistemi Tasarımı
2. Çalışma Yeri Düzenleme:
• Fizyolojik Açıdan: Yüklenme ve Zorlanma, Fiziksel İş Kapasitesi, Yorgunluk ve Yorgunluğun Değerlendirilmesi, Dinlenme ve Dinlenme Zamanları
• Antropometrik Açıdan: İş İstasyonu ve Ekipman Tasarımı İçin Antropometrik Prensipler, Çalışma Duruşları
• Güvenlik Tekniği Açısından: Kişisel ve Makina Koruyucuları, İş Kazaları, Tehlike
• Değerlendirme Teknikleri
• Psikolojik Açıdan: Motivasyon, Stres, Renklerin Çalışma Çevresindeki Etkileri
• Çalışma Çevresi Açısından: Aydınlatma, Titreşim, Zararlı Maddeler, Gürültü, Termal Komfort
3. Örnek Uygulamalar

Eğitimin Süresi: 1 gün

Katılımcı Sayısı: 12 – 16 kişi
Hedef Kitle: İş güvenliği çalışanları , iş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar
vesair.com
44306