Güvenli Yaşam

Entegre Yönetim Sistemi
06.05.2012 23:08
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (ISO 9001-ISO14001-OHSAS18001)
Hedef:
Kalite, çevre ve İSİG yönetim sistemlerinin entegrasyonu ve bunu uygulayacak olan işletmelerde yapılması gereken dokümantasyon, uygulama ve sistematiğin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Seminer İçeriği:
• Entegre Sistem Yapısının Tasarlanması
• ISO 9001:2008’in Gereklerine Kısa Bakış
• ISO 14001:2005’in Gereklerine Kısa Bakış
• OHSAS 18001:2007’in Gereklerine Kısa Bakış
• Şirket Hedef ve Politikalarının Kalite, Çevre ve İş Emniyetini Kapsayacak Şekilde Tanımlanması, Güncel Yönetim İlkelerinin Tanıtımı ve Tartışılması
• Kalite, Çevre ve İSİG Sistem Tasarımı
• Standardın İlgili Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi
• Sertifikasyon, Akreditasyon ve Avrupa Birliği’ nde ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001’in Yeri ve Önemi
Kimler Katılabilir ? Kalite, çevre ve İSİG yönetim sistemlerinin entegrasyonunda görev alacak her seviye katılımcıya (yönetici, yönetim temsilcisi, dokümantasyon sorumluları, vb) yönelik hazırlanmıştır.
Süre: 1 gün (8 saat)

vesair.com
43907