Entegre İç Denetçi

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Hedef:

Kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi; iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi.

Seminer İçeriği:
• ISO yönetim sistemleri
• ISO yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri
• ISO 9001:2008 & ISO 14001:2005 & OHSAS 18001:2007 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması
• Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması
• İç denetim kavramı, iç denetim alanlarının seçimi
• İç denetimlerde insan davranışı
• Süreç bazlı denetim planı
• İç denetime hazırlık, denetimin gerçekleştirilmesi, bulguların formüle edilmesi, denetimin gerçekleştirilme uygulaması
• Düzeltici faaliyetler ve bu faaliyetlerin tanımlanma uygulamaları
• Yönetim gözden geçirme toplantılarında denetim sonuçlarının takibi
• İç denetçi yeterlilik sınavı
Kimler Katılabilir?
ISO yönetim sistemlerini ve dokümantasyon sistemini uygulayacak ve iç kalite tetkiklerinde yer alacak personele yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların ISO 9000 standardı hakkında genel bilgiye sahip olması yararlı olacaktır.

Süre: 3 gün (24 saat)
vesair.com
44306