Eğitim Yönetmeliği

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ


Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
1. Temel teknik ve hukuk eğitimi(2 saat)
2. İş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri eğitimi(3 saat)
3. Kişisel koruyucu kullanım eğitimi (3 saat)
4. Çalışma ortamından kaynaklanan riskleri önleme eğitimi(1 saat)
5. Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önleme eğitimi (1 saat)
6. Ekranlı araçlar ile çalışmadan kaynaklanan zararları önleme eğitimi(2 saat)
7. Tehlikelere karşı yönlenmdirici,uyarıcı ,emredici ve yasaklayıcı güvenlik işaretlerinin kullanım eğitimi ( 2 saat)
8. Varsa kimyasal ,fiziksel,biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri eğitimi(2 saat)

Egitim süresi-2gün

Hedef kitle-Yöneticiler,tüm çalışanlar

Konu başlıkları ve eğitim süreleri,istenildiğinde işyeri ziyareti sonucuda işletme ihtiyacına göre belirlenebilecektir.
vesair.com
44306