CE İşareti

CE İşareti Belgesi Danışmanlık
CE İşareti Belgesi (CE Marking), Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işareti dir.
• Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.
• Ülkemizde CE belgesi danışmanlığı kapsamında birçok danışman şirket faaliyet göstermektedir.
CE BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1. CE işareti danışmanlık hizmeti kapsamında CE işareti belgesi ve CE işareti belgesini almak için izlenecek prosedürler ile ilgili temel eğitimin verilmesi
2. Ürün spefikasyonuna göre CE işareti belgelendirmesine tabi ilgili direktiflerin belirlenmesi
3.Belirlenen direktiflerle ilgili yol haritasının oluşturulması
4.Belirlenen direktifler paralelinde ilgili eğitimlerin verilmesi (tıbbi cihazlar direktifi,makina emniyet,basınçlı kaplar, emc,vb.)
5 Belgelendirme prosedürünün belirlenmesi(ce işareti kapsamında belge veren firmalar) ve onaylanmış kuruluşlarla ilgili bağlantıların kurulması
6. Direktifler ile ilgili plan-form vb. dokümanların hazırlanması
7. Gerekli testlerin belirlenmesi
8. Risk değerlendirmelerin yapılması
9. Kullanma kılavuzlarının hazırlatılması
10.Teknik dosyanın ilgili direktifler paralelinde hazırlanması
11. Uygunluk beyanının yayınlatılması
12. Onaylanmış Kuruluşun Tetkiki Hakkında Bilgilendirmelerin Yapılması
13. Firmanızın belgelendirme denetimine sokulması
14. TÜRKAK’TAN onay yazısını almak.
vesair.com
43907