Acil Durumlar

Acil Durum ve Kriz YönetimiEğitim Amacı: Acil durumlara hazırlık süreçlerinde rol alacak çalışanların, acil bir durumda yönetsel ve operasyonel fonksiyonlar ve acil durumlara hazırlık konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.

Eğitimin İçeriği:
1.Acil Durum Planı
2.Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Kontrol Merkezi Eğitimi
3.Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Ekipleri Eğitimi
4.Acil Durum Planı
5.Acil Durum Nedir?
6.Acil Durum Örgütlenmesi
7.Acil Durum Kontrol Merkezi
8.Olay Ana Koordinatörü
9.Olay Yerel Koordinatörü
10.Acil Durum Ekipleri
11.Gündüz Acil Durum
12.Gece Acil Durum
13.Acil Durum Uygulamaları


Kimler Katılmalı:
Her seviyedeki çalışanlar katılabilir
vesair.com
43907