9001 İç Denetçi


Kurs Tanımı

Kalite Yönetim Sistemi, düzenli olarak izlenmedikçe tam olarak etkin olarak yürütülemez. Bu 2 gün süreli seminer, katılımcılara iç tetkikin nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ISO 9001 ve ISO 19011 standardına göre tetkik tekniklerini öğrenecekler ve tetkiklerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklar.

--------------------------------------------------------------------------------

Kimler katılmalı?

ISO9001 standardını uygulamaktan ve tetkik etmekten sorumlu personel.

İşinize faydası

ISO 9001 standartının kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi öğreneceksiniz. Bu kurs kalite yönetim sisteminizin etkinliğini sorgulamanızı ve boşlukları tespit etmenizi sağlayacak. Tetkikçiler kendilerine güven ve uzmanlık kazanacaklar.

Kurs yapısı

Birçok grup çalışması, sunuş ve canlandırmalar ile:
•ISO 9001’e genel bakış
•Tetkik planlaması ve hedefleri tespit etmek
•Tetkikin gerçekleştirilmesi
•Tetkikte insan faktörü
•Bulguların raporlanması ve uygunsuzluklar
•Sınav

Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım Belgesi' verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime katılacak olanların ISO 9001 standardı gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitimde ISO 9001 standardı gerekleri kapsamlı olarak anlatılmayacaktır.

Kurs süresi

2 gün
vesair.com
43907