Güvenli Yaşam

5 S
06.05.2012 22:14
5 S İYİLEŞTİRMELERİ
Hedef:
Görsel düzenleme ve temizlik, imalat ortamında mükemmelliğin ve verimliliğin temelidir. Japonlar, işletmedeki temizlik, düzen ve disiplini sağlamak için basit kurallar uygular. Bu kurallar hem basittir, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlar. 5S olarak bilinen bu yöntemin kökleri Frederick W.Taylor’un 1911 yılında yazdığı “Bilimsel Yönetim” adlı kitabına ve Henry Ford’un 1922 yılındaki “CANDO” programına kadar uzanır. 5S, işyeri iyileştirmesinde birinci sırada önceliğe sahiptir, işletmedeki diğer iyileştirme çabalarının temelini oluşturur ve sonuçları dikkat çeker. Bu eğitimin amacı; katılımcıları 5S hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmek ve işletmelerine uygun bir eylem planı hazırlamalarını sağlamak için interaktif bir ortam yaratmaktır.
Seminer İçeriği:
• 5S Nedir?
• 5S Yönetimi
• Temiz ve Düzenli Çalışma
• Neden 5S ve İşletmeye Sağladığı Yararlar
• 5S’de Amaç
• 5S’in Üreticiye Yararları
• 5S’in Müşteriye Yararları
• 5S’in İş Görene Yararları
• 5S Basamakları
• Ayıklama-Sınıflama (Seiri)
• Düzenleme-Yerleştirme (Seiton)
• Temizlik (Seiso)
• Standartlaştırma (Seiketsun)
• Eğitim Disiplin (Shitsuke )
• Uygulama Süreci
• İşletmelerde 5S Kültürü Yaratma ve Yayma
• 5S’in Uygulanmasıyla Elde Edilecek Olumlu Sonuçlar
• Örnek Çalışma Vakası
Kimler Katılabilir? Şirket yönetimi, departman yöneticileri, firma sahipleri ve iş geliştirme, operasyon, metot mühendisliği birimlerinde görev yapan çalışanları, yöneticileri ve operasyonel görev yapan çalışanlar.
Süre: 1 gün (8 saat)
vesair.com
44306