22000 İç Denetçi

Kurs Tanımı :Gıda Endüstrisi tarafından, Gıda Endüstrisi için hazırlanmış uluslararası bir standarttır. Bu standart, tedarik zincirinin tüm safhalarında gıda güvenliği yönetiminin şartlarını uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Bu kurs ayrıca, gıda güvenliği yönetim sisteminizin etkinliğini tetkik yoluyla ölçme becerilerini ve tekniklerini de size sağlamaktadır.
________________________________________
Kimler katılmalı?
• ISO 22000 için şirket içinde tetkik sorumluluğu üstlenen personel
• ISO 22000 almak isteyen diğer yönetim sistemleri tetkikçileri
İşinize faydası :ISO 22000 gıda endüstrisi için uluslararası çapta tanınan tek standarttır, çiftçilerden yemek servisine kadar gıda zincirindeki tüm kurumları kapsar ve gıda güvenliği yönetimi sisteminin şartlarını tanımlar. ISO 22000’i tetkiki ile gıda güvenliğini geliştirir.
Kurs yapısı
• IS0 22000 Gıda Güvenlik Sistem Standardı Genel Değerlendirme Tetkik Türleri ve Şekilleri
• Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
• Tetkik Sırasında Gözönünde Tutulacak Hususlar
• Tetkik İçin Gerekli Standartlar
• Tetkikçi Özellikleri
• Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri
• Tetkik Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
• Tetkik Planı ve Raporlanması
• Uygusuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
• Liste, Rapor, Plan Örnekleri
• Örnek Tetkik Uygulaması
• Uygunsuzlukların, gözlem ve düzeltici önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi
• Sınav
Gerekli Ön Bilgi :ISO 22000 standardı hakkında bilgi
Kurs süresi :2 gün
vesair.com
43907