18001 İç Denetçi


Kurs tanımı

Bu eğitimin temel amacı, şirket içi İS&G tetkikçilerine, İS&G şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun tetkik edilmesine yönelik prensipleri ve uygulamaları anlatmaktır.

--------------------------------------------------------------------------------

Kimler katılmalı?

Katılımcıların İS&G yönetim sistemleri standartları hakkında önceden bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir. Ancak bu zorunlu değildir, zira bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir geçmişleri olan fakat yönetim sistemlerinin tetkikinde nispeten yeni olan kişiler için tasarlanmıştır.İşinize faydası
•İS&G yönetim sistemlerinin tetkiklerinde, tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması ve bir tetkiki planlama, hazırlama, uygulama ve ilgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre hem sözlü hem de yazılı olarak raporlama becerisinin kazandırılması.
•OHSAS 18001’in şartlarının anlaşılması.

Kurs yapısı
•İS&G yönetim sisteminin kapsamını ve amacını açıklama
•OHSAS 18001’in şartlarına genel bakış
•OHSAS 18001’e göre tetkik etme
•Tetkik hazırlığı
•Tetkik prensipleri ve teknikleri
•Tetkikin yapılması
•Tetkikin raporlanması

Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001:2007 standardı bilgisi

Kurs süresi

2 gün
vesair.com
43907