14001 İç Denetçi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI İÇ TETKİK EĞİTİMİ
Hedef:
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi; iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi.
Seminer İçeriği:
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Standardı Gereksinimleri
• Çevre yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması
• İç denetim kavramı, iç denetim alanlarının seçimi
• İç denetimlerde insan davranışı
• Soru listelerinin hazırlanma ve değerlendirme uygulamaları
• İç denetime hazırlık, denetimin gerçekleştirilmesi, bulguların formüle edilmesi, denetimin gerçekleştirilme uygulaması
• Düzeltici faaliyetler ve bu faaliyetlerin tanımlanma uygulamaları
• İç denetçi yeterlilik sınavı
Kimler Katılabilir? Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanları, kalite yönetim ve dokümantasyon sistemini uygulayacak ve iç kalite tetkiklerinde yer alacak personele yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların ISO 9000 ve ISO 14001 standardı hakkında genel bilgiye sahip olması yararlı olacaktır.
Süre: 2 gün (16 saat)
vesair.com
43907