10002 İç Denetçi


Kurs Tanımı

Bu kurs, katılımcılara şirket içinde nasıl etkili ISO 10002:2004 tetkikleri yapacaklarını öğretir. Planlama, uygulama ve raporlama gibi tetkik tekniklerini ve nasıl düzeltici eylemlerde bulunacaklarını öğreneceklerdir.

--------------------------------------------------------------------------------

Kimler katılmalı?
•ISO 10002 için şirket içinde tetkik sorumluluğu üstlenen personel
•ISO 10002 almak isteyen diğer yönetim sistemleri tetkikçileri

İşinize faydası

İşinizin mevcut ISO 10002 şartlarına her daim nasıl uygun tutulacağını öğreneceksiniz. Bu kurs, çalışanlara etkinliği tehdit eden boşlukları nasıl saptayacaklarını gösterir. Tetkikçiler pratik deneyimle, kendilerine olan güvenlerini artırırlar.

Kurs yapısı
•ISO 10002’ye genel bakış
•Bir tetkikin planlanması ve amaçların belirlenmesi
•Bir tetkikin yapılması
•Tetkikte insan faktörü
•Bulguların ve yönetim sisteminizin uyumsuzluklarının raporlanması.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 10002 standardı hakkında bilgi

Kurs süresi

2 gün
vesair.com
44306